LaiksTēmaPasniedzējs/a
11:00 - 12:45 Teorētiskā lekcija ”Slodzes dozēšanas iespējas pēc sirdsdarbības frekvences” Asoc. prof. Voldemārs Arnis
  Sirdsdarbības frekvences (SF) atšķirības atkarībā no vecuma, dzimuma un individuālajām īpatnībām;   
  Dažādas formulas maksimālās SF aprēķināšanai;  
  Adaptatīvās izmaiņas cilvēka organismā dažādas intensitātes slodzes ietekmē;  
  SF izmaiņas augstas intensitātes intervālu un sprinta intervālu treniņu laikā;  
  SF spēka treniņa laikā;  
  Polarizētie treniņi un to efektivitāte sacensību sportā un veselības sportā;  
  Jautājumi, diskusijas.  
12:45 - 13:00 Pauze  
13:00 - 14:40  Praktiskā meistarklase ”KamiBo®”  Alīna Silicka
   Praktiskā meistarklase „KamiBo®”  
   Praktiskās meistarklases uzbūves skaidrojums  
   „KamiBo®” elementu tehnikas praktizēšana  
   Jautājumi, diskusijas  
14:40 - 15:00 Pauze  
15:00 - 16:50 Teorētiskā lekcija „Biežākās traumas ceļu locītavās”  Evita Bole
   Ceļa locītavu anotomija  
   Sāpju mehānisms, asimptomiskas ceļa locītavu sāpes  
   Ceļu locītavu traumas, tūlītēja rīcība traumu gadījumos  
   Izmeklējumi, metodes, kam pievērst uzmanību  
   Atgriešanās sportā pēc konkrētas traumas, rehabilitacija  
   Vingrinājumi ceļu locītavu rehabilitācijai  
16:50 - 17:00 Apliecību izsniegšana