Informācija par semināru - Ineta Miškuna, tālr. 29505337
  • Personas datu apstrādes pārzinis SIA Tools4Biz garantē sniegto personas datu drošību.
  • Personas dati tiks apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.