Rīgas Stradiņu Universitātes, Morfoloģijas katedras docētāja,
medicīnas 5 kursa studente,
Emergency Medicine Summer school Montenegro,
Vispārīgā ķirurģija: Internacional Shool of Advanced Surgical skills Rumania

Kopš 2015. gada uzsāku studijas Rīgas Stradiņa universitātē, programmā medicīna, kopš 2016. gada programmā medicīna/pediatrija.

2019. gadā izstrādāju zinātnisko pētījumu par aukslēju šķeltnēm un atkārtotajām operācijām.

2019. gadā ieguvu iespēju būt vienai no projekta izpildītājiem, projektā “Audu kompleksas reģenerācijas diagnostiski prognotisko faktoru algoritma izstrāde sejas šķeltņu pacientiem longitudinālā aspektā”.

2018. gadā ieguvu sertifikātu par veiksmīgi pabeigtu “Emergency medicine summer school in Montenegro”, 2019.gadā ieguvu diplomu ar veiksmīgi pabeigtu “Advanced surgical summer school in Cluj”.

2019. gada janvārī uzsāku savu docētājas karjeru Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas un antropoloģijas institūta morfoloģijas katedrā kā histoloģijas un embrioloģijas docētājs.