B kategorijas fitnesa trenere

Sertificēta, praktizējoša fizioterapeite
„Orto Klīnika”

Sertificēta B kategorijas Fitnesa trenere

Prof. bakalaura grāds "Sporta pedagoģija -
sporta skolotājs un aerobikas treneris" (LSPA)

Bioloģijas doktora zinātniskais grāds

Rīgas Stradiņa Universitātes (RSU) Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedras docents