Studiju programmas vadītājs, Veselības sporta speciālists
Docētājs, RSU Sporta un uztura katedra 

Sertificēta B kategorijas Fitness trenere
Prof. bakalaura grāds "Sporta pedagoģija -
sporta skolotājs un aerobikas treneris" (LSPA)

Sertificēta fizioterapeite
Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē
Airex funkcionālā treniņa instruktore
Latvijas Orientēšanās izlašu fizioterapeite