Tiešsaistes seminārs

Sākums pulksten 11:00 Zoom platformā.

11:00 Teorētiskā lekcija "Sportista sirds: adaptācija slodzei - norma versus patoloģija".
Lekciju lasa dr. Laila Ušacka, sporta medicīnas rezidente PSKUS, Olimpiskā vienība.

 • Dažādu slodzes parametru ietekme uz sirds-asinsrites sistēmas adaptāciju
 • Sportista sirds raksturīgās pazīmes
 • Slodzes īpatnības bērniem un jauniešiem
 • Sirds remodelācija - norma un patoloģija
 • Jautājumi, diskusija
 • Pauze 15 min.

13:00 Teorētiski - praktiskā lekcija ”Sirds muskuļa treniņi bērniem un jauniešiem”
Lekciju lasa B kategorijas Vispārīgās sagatavotības vecākais treneris Elvis Rudbahs

 • Kāpēc tas ir svarīgi? Globāla problēma
 • Mūsdienu dzīvesveids un tā ietekme uz bērna augšanu un attīstību
 • Sedentārisms, tā ietekme uz sirds muskuli
 • Stājas ietekme uz sirds muskuli
 • Uzturs; žokļa attīstība un elpošana
 • Treniņi bērniem un jauniešiem: Kādā vecumā? Ko darīt? Cik daudz?
 • Faktori kas jāņem vērā augšanas procesā
 • Muskuļu koordinācija, korsetes muskuļi, lokanība
 • Praktiskā daļa
 • Jautājumi, diskusija
 • Pauze 5 min.

14:00 Praktiskā meistarklase ”Vingrinājumi pirmskolas vecuma bērniem(4-7.g.) izturības attīstīšanai”
Meistarklasi vada Ervīns Lūsis, sporta zinātnes maģistrs, izglītības un sporta darba speciālists – rekreācijas speciālists. Sporta skolotājs, vispārējās sagatavosanas vecākais treneris

 • Netradicionālo vingrinājumu un uzdevumu pielietošana izturības un koordinācijas attīstīšanai(trenēšanai)
 • Meistarklases treniņš: iesildošā, galvenā un nobeguma daļa. Pielietojot netradicionālu inventāru. Vingrinājumu demonstrējums, skaidrojums.
 • Jautājumi, diskusija
 • Pauze 5 min.

15:00 Teorētiskā lekcija “Sports bērniem ar dažādām saslimšanām”.
Lekciju lasa RSU Asist. Inese Znotiņa Prodekāne, Rehabilitācijas fakultāte Docētāja, Rehabilitācijas katedra, Studiju programmas vadītāja, Fizioterapija.

 • Sports bērniem ar dažādām saslimšanām.
 • Neiroloģiskas saslimšanas un sports
 • Pulmonoloģiskas saslimšanas un sports
 • Psihiatriskas saslimšanas un sports
 • Reimatoloģiskas saslimšanas un sports
 • Diskusija, jautājumi

Semināra dalībnieki saņems LTTC sertifikātu 8h, derīgs resertifikācijai. Sertifikāts tiks nosūtīts pa pastu.
NB! Būs nepieciešama video kamera, ar ko pieslēgties noteiktos brīžos, lai varētu dokumentēt jūsu klātbūtni seminārā.